Produkter med självrisk, andra komponentomfattningar och villkor kan förekomma. Information och omfattning framgår av ditt garantibevis. Vid oklarheter, kontakta AutoConcept.

Våra produkter


 


Dagens fordon innehåller avancerad teknik med uppemot 20 000 mekaniska och elektroniska komponenter. AutoConcept erbjuder produkter som på ett enkelt sätt minskar risken för plötsliga skadekostnader på fordonet. 

Vi på AutoConcept företräder försäkringsgivaren Lloyd's och erbjuder en rad olika garanti- och försäkringslösningar anpassade till fordonets ålder och miltal. Din handlare kan hjälpa dig att teckna rätt produkt.

 

Frågor & Svar

Hur tecknar jag på en begagnad bil?
Avtalet tecknas i samband med fordonsköpet hos din handlare.

Kan jag teckna skyddet i efterhand?
Avtalet måste tecknas i samband med köpet hos handlaren. Det går inte heller att teckna skyddet vid köp av fordon från privatperson eller annan part.

Vad omfattar skyddet?
Skyddet omfattar plötsliga, oförutsedda skador på de komponenter som omnämns i beviset. Läs alltid villkoren i förväg, så att du vet vad som gäller och vilka komponenter som omfattas.

Betalar man självrisk?
I beviset framgår om självrisk skall betalas. Vid oklarheter vänligen kontakta AutoConcept eller din fordonshandlare.

Vad krävs för att skyddet ska gälla?
Fordonet ska vara testat och utan fel i de komponenter som avtalet omfattar. För det svarar företaget du köper fordonet av. Service ska vara utförd enligt tillverkarens rekommendationer och intervaller.

Gäller skyddet vart jag än kör?
Våra produkter gäller i alla länder som ingår i EU, EES samt i Schweiz. 

Kan jag överlåta avtalet?
Ja, avtalet följer normalt fordonet (andra förutsättningar kan förekomma) när du säljer det vidare till en privatperson eller tillbaka till företaget där du köpte det. Vid ägarbyte måste du mejla oss nya ägaruppgifter.

Kan jag förnya avtalet?
Ja, så länge det sker utan avbrott kan avtalet förlängas enligt gällande förutsättningar.

Skada på bilen – vad gör jag?
Kontakta AutoConcept för hänvisning till verkstad. Skadeanmälan fylls i av verkstaden här på vår hemsida. Så snart anmälan mottagits utförs en snabb, kompetent och objektiv skadereglering varpå verkstaden får ett skriftligt svar tillbaka.


Bra att veta

Varierande produktsortiment

Produkter med självrisk, andra komponentomfattningar och villkor kan förekomma. Läs alltid gällande villkor först, till den produkt som är aktuell att teckna. Vid oklarheter vänligen kontakta din handlare eller vänd dig till oss på AutoConcept.

Alltid skydd med Flex-garanti*
Om fordonet når övre kilometergräns inom garantiperioden, så övergår skyddet till närmast lägre komponentomfattning. Vid skada görs bedömningen utifrån den komponentomfattning som gäller för fordonets mätarställning vid skadetillfället. För detaljerad information se fullständiga villkor.
*Gäller ej Plus Garantiförsäkring samt XtraGaranti Bas, WiseCaravan Silver, WiseCamper Brons, WiseBiker och WiseBiker Snow.

Tilläggspremie på stora motorer

För bilar med motorer över 220 kW (299 hk) tillkommer normalt 50 % på premien.

HVO100 - Försäkring
Produkten finns också som konsumentförsäkring. Du hittar förköpsinformation och intresseanmälan här.